Høylandet kommune – Nord-Trøndelag

– Organisering av spesialkompetanse og stram kommuneøkonomi er de største utfordringene for en liten kommune som vår.

Jord- og skogbruk er en av de viktigste næringsveiene i Høylandet.

Jord- og skogbruk er en av de viktigste næringsveiene i Høylandet. (Foto: Høylandet kommune)

– Vi er heldige som har god tilgang på kompetanse på de fleste områder. Dette var vel en av veldig mange faktorer som gjorde at Høylandet kommune sammen med Lom, toppet kommunebarometeret i 2013, sier ordfører Hege Nordheim-Viken. – En utfordring er imidlertid kommuneøkonomien.

Samarbeider om spisskompetansen

– Vi har ikke nødvendigvis behov for full stilling innenfor smale fagfelt. Tilgang på spisskompetanse løser vi ofte gjennom samarbeid med flere kommuner. Økonomiske utfordringer løser vi med en kontinuerlig fokus på hvordan vi kan gjøre ting på en mer effektiv måte. Høylandet er nå med på prosjektet «Sammen om en bedre kommune«, der fokus blant annet er å videreutvikle kommunens omdømme som revy- og kulturkommune.

– Det skal også samarbeides mer på tvers av de ulike enhetene, for eksempel på oppvekstområdet. Jeg tror organisering gjennom prosjekter er en god metode for å sette et spesielt fokus på et område over en gitt, avgrenset tid. Gode prosjekter er vel verd å bruke tid og penger på, men fordrer at flere enn prosjektleder er dedikert til oppgaven, sier ordføreren som representerer en ny tid i kommunen.

Høylandet har hatt store endringer de siste årene; med ny ordfører, ny rådmann og generasjonsskifte i kommunestyret. Det gir noen utfordringer, men også nye muligheter. Samfunnsplanprosessen er ferdig, og arealplanprosessen er i gang. Kommunen har gjennomført grendemøter, der resultatet er mange spennende tiltak.

Høylandet har lav hjørnesteinsfaktor, men har en høy sårbarhet når det gjelder utflytting av unge mennesker, og andre i arbeidsfør alder.

Distriktssenteret mener

– Kommunen har utfordringer når det gjelder boliger. De har behov for mer nybygging. Høylandet kommune er for eksempel ikke rigget for å ta imot flyktninger. Det er likevel spennende at de tenker utenfor boksen i utviklingsarbeidet; kanskje etablere et utviklingsteam med aktører fra næringsliv og sivilsamfunn som kan samarbeide om å utvikle Høylandet, sier tidligere rådgiver ved Distriktssenteret, Gunnar Winther.

Les statusvurderingen fra Høylandet