Holtålen kommune – Sør-Trøndelag

Holtålen er opptatt av å bedre pendlemulighetene for innbyggerne, og sjekke ut om gruvedrift kan kombineres med å satse på friluftsliv og hyttefolk.

 Holtålen har ambisjoner om å være en god kommune for alle, og spesielt for småbarnsfamilier og ungdom. (Foto: Johanne Tronsaune)

Holtålen skal være en god kommune å vokse opp i, spesielt for småbarnsfamilier og ungdom. (Foto: Johanne Tronsaune)

– Hovedutfordringen er å stabilisere innbyggertallet. I tillegg ønsker vi å få bedret alderssammensetningen. Vi vil få flere barnefamilier til å bosette seg i Holtålen sier avdelingsleder for næring og kultur, Olve Morken. – En annen stor utfordring er arbeidet med å skape flere arbeidsplasser i kommunen, og ikke minst bedre kommunikasjonsmuligheter.

Flere folk og flere arbeidsplasser

Selv om Holtålen ligger plassert mellom to regionsenter: Røros og Midtre Gauldal, mener de ikke at de er i noen geografisk skvis.
– Røros som sted og kommune er meget viktig for oss – både når det gjelder arbeidsplasser og samarbeid om tjenester. Midtre-Gauldal har vi ikke så mye samarbeid med. I tillegg til Røros er Trondheim viktig for Holtålen. Flere holtålinger pendler til Trondheim på arbeid enn til for eksempel Midtre-Gauldal, sier avdelingsleder Morken.

Konkret og målrettet jobbing

Morken er konkret og detaljert:
– Vi ønsker pendlerbuss til og fra Røros, og flere togavganger til og fra Trondheim. Vi ønsker også bedre vegstandard på fylkesvei 30 mellom Røros og Støren. Vi arbeider kontinuerlig med tilflytting og aldersammensetting. Utflytta holtålinger i Trondheimsområdet er vårt hovedfokusområde.

Arbeidsplasser i gruveindustrien

Klarer de å bygge bro mellom naturinteressene og den internasjonale interessen for mineralforekomstene som den tidligere gruvekommunen hviler på?

– Vi forsøker å tilrettelegge for at det kan skapes nye arbeidsplasser i kommunen. Blant annet arbeider vi med å få til ny gruvevirksomhet i kommunen. Lovende mineralforkomster vekker internasjonal interesse. Vi kan tilby sentrumsnære boligfelt og attraktive tomter, både i kommunesenteret Ålen og i tettstedet Haltdalen. Samtidig har vi fokus på hytte- og fritidsboligeiere i kommunen. Fritidstilbudet som både kommunen og lag/foreninger kan tilby er meget bra, avslutter han.

Distriktssenteret mener

Kommunen er med i Blilyst-programmet og har nylig – på nytt – gått inn i Fjellregion-samarbeidet sammen med Røros og seks andre kommuner i Nord-Østerdal.

– Holtålen vil ha nytte av å utvikle måter å møte og forholde seg til denne situasjonen der de kommer i skvis mellom mange hensyn, utfordringer og muligheter, mener rådgiver i Distriktssenteret, Torbjørn Wekre.

Les statusvurderingen fra Holtålen