Hattfjelldal kommune – Nordland

– God planlegging og evne til å gjennomføre de er avgjørende for en god og målrettet utvikling, sier rådmann Stian Skjærvik.

Hattfjelldal rådhus

Hattfjelldal deler skjebne med mange små og store kommuner; stort sprik mellom krav og midler. Hattfjelldal rådhus inneholder mange viktige servicetjenester. (Foto: Hattfjelldal kommune)

Han er ikke så opptatt om deres problemer skyldes at de er en kommune som er mindre eller større enn andre. – Vi har våre utfordringer som vi har fokus på, og jeg vet at andre kommuner har samme eller lignende utfordringer, fortsetter Skjærvik.

Utfordringene

– Store avstander med mye kommunal vei gjør det utfordrende å ta vare på disse når økonomiske ressurser ikke strekker til. Det meste av utmarksareal er eid av Statskog, som ikke har samme mål for sitt eierskap som kommunen har for sitt virke. Mye areal er vernet og ikke tilgjengelig for bruk. Vi har tidvis utfordringer med å få nok personer med spesiell kompetanse til noen oppgaver; som for eksempel plan.

Hattfjelldal har i 2013 ingen kommuneplanlegger. Ansvaret er delt mellom rådmann og leder for teknisk, næring og kultur.

Andre utfordringer rådmannen løfter frem er: Kommunen har sameskole, men mangler et bredt utdanningstilbud for videregående skole. De fleste ungdommer må reise bort. Kommunen mangler også arbeidsplasser til høyskoleutdannede utenfor offentlig sektor.

Løsningene

Statusen for planarbeid viser at det er viktig å ta noen grep. Planstrategi er ikke utarbeidet, og samfunnsdelen er frå 2006. Kommunen er i sluttfasen på revidert arealplan.

Skjærvik ramser opp ulike planer som krever ressurser – i form av mennesker og tid: Arealplan, reguleringsplaner, strategisk næringsplan er under revisjon, boligpolitisk plan for stimulering til bygging av bolig, deltagelse i diverse prosjekter sammen med nabokommuner etc.

Kommunen deler en planleggerstilling med Grane, og samarbeider på planarbeid med Vefsn kommune. Gjennom nytilsatt ingeniør har vi fått styrket kartkompetansen.

Distriktssenteret mener

– Hattfjelldal har signalisert at de ønsker å bruke deltagelsen i småkommuneprogrammet til å styrke plan og utviklingsarbeidet gjennom et samarbeid med Vefsn og Grane, blant annet gjennom et virtuelt plankontor for de tre kommunene, sier rådgiver Halvor Hilmersen ved Distriktssenteret.
– Det er et godt grep av Hattfjelldal Kommune. Målrettet utvikling krever oppdaterte og gode planer og et samarbeid vil definitivt styrke Hattfjelldals kompetanse og kapasitet innen planarbeid.