Halsa kommune – Møre og Romsdal

Med mottoet ”Kjenn kor du trivest!” er Halsa kommune opptatt av at innbyggerne skal ha det godt, og vil fokusere på det som er bra.

Barn og ungdom er viktige grupper. Kommunen har arrangert møter for å få utflyttet ungdom hjem, og arrangerer aktiviteter for de minste. Trivsel gir gode minner. (Foto: Eivind Stuevold/Uredd)

Trivsel gir gode minner. Kommunen har arrangert møter for å få utflyttet ungdom hjem, og arrangerer aktiviteter for de minste.  (Foto: Eivind Stuevold/Uredd)

De største utfordringene vi har som småkommune, er folketallsnedgang og følgene av det, sier prosjektleder i LUK, Tormod Ellingsen. – Svekket økonomisk handlekraft gjør det krevende å prioritere utviklingsarbeid og – kraft i konkurranse med lovpålagte oppgaver.

Offentlige strukturendringer for funksjoner som prest, lensmannskontor, tannhelse og videregående skole, rammer småkommuner, og Halsa er intet unntak.
– Alle de nevnte funksjonene er enten lagt ned eller under press. Det betyr tap av arbeidsplasser og et redusert tjenestetilbud og attraktivitet, forsetter Ellingsen.

Urbane kvaliteter prioriteres

– Møre og Romsdal fylkeskommune vier mer oppmerksomhet og prioritet til by- og regionsentra enn småkommuner som Halsa. Dette begrunnes med byenes rolle som «motorer» for regionen, der urbane kvaliteter er viktig å stimulere. Den prioriteringen oppleves ikke som entydig positivt for Halsa, konstaterer Ellingsen.

Må rette oppmerksomheten mot det som er bra

– Vi har satt i gang et LUK-prosjekt som nå i høst analyserer hvor skoen trykker og hva som skal til for at Halsa skal stoppe befolkningsnedgangen. Omdømme er viktig. Nedgang avler nedgang, og dette må snus. Trivselen i kommunen er fortsatt god, men det kan være at oppmerksomheten rettes for mye mot det som ikke er bra. Flere tiltak kommer som følge av analysen, sier prosjektleder Ellingsen.

Vil ha inntekter fra lokalt næringsliv

– Kommunen er i gang med både strategisk næringsplan for Halsa og deltakelse i tilsvarende plan for regionen Nordmøre. Kommunen er med i Nettverk for fjord- og kystkommuner (NFKK) som arbeider nasjonalt for å sikre at en større del av inntektene fra oppdrettsnæringen skal tilfalle kommuner med oppdrettslokaliteter. Vi har kulturbasert næringsutvikling som prioritert utviklingsstrategi, blant annet gjennom et aktivt eierskap i stiftelsen Husasnotra, med båtbyggertradisjon og bygningsverk og -håndverk som fagområde, avslutter Ellingsen.

Distriktssenteret mener

Halsa ligger stabilt «midt på treet» på sårbarhetsindeksen når det gjelder næringsliv, og lavt på hjørnesteinsfaktor og bransje-spesialisering.

– Samfunnsanalysen som skal vere klar høsten 2013 vil forhåpentligvis være en god plattform for fremtidig utviklingsarbeid i kommunen. Når utviklingsstrategier og tiltak nå skal gjennomføres så blir det avgjørende viktig at alle gode krefter – både innenfor det offentlige, det mangfoldige lags- og foreningslivet og næringslivet trekker i felles retning, sier rådgiver Marianne Solbakken i Distriktssenteret.

– Det er også viktig at arbeidet med å styrke utviklingskapasiteten i kommunen blir koblet til det pågående LUK-prosjektet og eventuelle andre satsinger i kommunen, avlustter Solbakken.

Les statusvurderingen fra Halsa