Fagområde: Kommunereformen

Formidling av kommunereformen til ungdom

Hvordan snakke med ungdom om kommunereformen? I Nord-Trøndelag er det utviklet en formidlingspakke om kommunereformen med ungdom som målgruppe.

Formidlingspakken består av et sett lysbilder med tilhørende manusforslag. For å legge til rette for diskusjon, inneholder den tre filmer med spørsmålene

  • Hva er en kommune?
  • Hva er en bra kommune?
  • Hva er kommunereformen?

Last ned: Formidlingspakke ungdom kommunereformen – med film (19 MB)

Last ned: Formidlingspakke ungdom kommunereformen (2,7 MB)

Filmene kan også lastes ned fra Vimeo.

Notatfeltene i presentasjonen inneholder både manusforslag – og forslag til involveringspunkt og -måter, blant annet ved hjelp av Kahoot.

Lokal tilpasning

Formidlingspakken må tilpasses situasjonen den skal brukes i. Da er det naturlig å sette inn relevante lokale kart, det kan være naturlig å bytte ut filmene med lokale filmer, og det kan være naturlig å bare bruke deler av den. Pass på at også lokal tilpasning blir gjort med et enkelt og klart språk.

Det er fritt fram for fylkesmenn, kommuner og andre å bruke hele eller deler av formidlingspakken. 

Ungdomsutvalget i Nord-Trøndelag, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Distriktssenteret har gått sammen om å lage formidlingspakken. Målet er å presentere kommunereformen for ungdom på en forståelig måte. Tanken er også å legge til rette for engasjement. I Nord-Trøndelag er formidlingspakken testet ut på ungdomsrådssamling og på møter blant skoleelever, med gode tilbakemeldinger.