Folldal kommune – Hedmark

Femundsløpet setter Folldal på kartet, og kan fungere som et bilde på utfordringene til kommunen: For å få ønsket utvikling er det viktig å samle kreftene og sikte inn mot felles mål.

Det gamle gruvetårnet ved Folldal gruver med Rondane i bakgrunnen er et kjent motiv fra Folldal. Foto: Stiftelsen Folldal Gruver

Det gamle gruvetårnet ved Folldal gruver med Rondane i bakgrunnen er et kjent motiv fra Folldal.
Foto: Stiftelsen Folldal Gruver

Folldal har landets høyest beliggende kommunesenter (712,5 meter over havet). De er gode på mange av de kommunale tjenestene, men kan ikke skryte på seg sterk gründerkultur. Historisk sett har kommunen vært tuftet på halvparten jordbruk og resten gruvedrift. Den tid er forbi.

Utfordringene

Folldal er en nasjonalparkkommune. Det kan være en utfordring å bruke det i utviklingssammenheng. Kommunen har små ressurser. De er opptatt av å være positive, sier ja til det meste, men har ikke økonomi eller mannskap nok til å gjennomføre alt de gjerne vil.

Kommunen vil i fremtiden ha stort fokus på næringsutvikling og befolkningsutvikling. Men selv om de har næringskonsulent i full stilling, har administrasjonen lite frie ressurser til utviklings- og planleggingsoppgaver. Det aller meste er bundet opp i drift. Næringslivet har næringsforening, og reiselivet er organisert i ett nettverk rundt Nasjonal Turistveg Rondane. Det kommunalt eide utviklingsselskapet, Folldal vekst, spiller en aktiv rolle.

Løsningene

– Vi har et rikt idretts- og foreningsliv og med en tidlig vinter og stabilt vinterklima er vi en utmerka arena for vintersportsaktiviteter og idrettsarrangement. Vi satser nå på utbygging av idrettspark. Større arrangementer samler folk og genererer penger til næringslivet, sier ordfører Egil Eide.

I forbindelse med arealdelen av kommuneplanen ble det arrangert folkemøter. Kommunen er bevisst på å få innspill fra både ungdommer og hyttefolket.

– God utviklingsledelse gir god utviklingsøkonomi som gir utviklingskapasitet, er mantraet til de som skal sørge for utvikling i Folldal. – Det er mulig å hente eksterne penger bare prosjektene er gode nok. Vi må etablere vår egen kompetanse på det. Vi trenger bedre verktøy rettet mot handling, sier ordføreren.

Et helt konkret eksempel er å få orden på miljøsituasjonen i elva Folla. Elva er uten liv i en mil. Direktoratet for mineralforvaltning har ikke ordnet opp, blir det sagt i kommunen, som foreslår at det etableres et nasjonalt kompetansesenter for gruveforurensing.

Distriktssenteret mener

– Det er behov for bedre samhandling mellom kommune – næringsliv – private. I tillegg til behovet for en mer robust organisasjon, mer ressurser som kan jobbe ad hoc.  Det er også viktig at det finnes prosjektledere til å ta ned noen av de mange ballene som blir kastet i luften. Da må man nok åpne for å leie inn ressurser på prosjekt, sier rådgiver ved Distriktssenteret, Halvor Hilmersen. Han roser Folldal for å ha kommet i gang med en næringsplan som involverer bredt.

Les statusvurderingen fra Folldal.