Fase 1 av Byregionprogrammet

Fase 1 av Byregionprogammet gjekk frå våren 2014 til sommaren 2015. 33 byregionar deltok.

Målet med fase 1 av Byregionprogrammet var å etablere samarbeidet internt i søkarregionen, gjennomføre ei samfunnsanalyse og på bakgrunn av denne velge eit tema som søkarregionen jobba vidare med i fase 2 av programmet.

33 byregionar fordelt på 17 fylker deltok i fase 1 av Byregionprogrammet.

Sjå óg pressemelding frå KMD.