Eit lite lokalsamfunn kan løfte mykje

Fjord kommune har i løpet av eit par år fått på plass ein utviklingsplan for Valldal og realisert nytt byrom til glede for både innbyggjarar, lokalt næringsliv og besøkjande.

Oppstart i 2013

Norddal kommune gjennomførte ei stadanalyse ved hjelp av Arkitektgruppen Cubus allereie  i 2013.
Det eksisterte forslag og ønske om bobilparkering, område for leik, turistinformasjon mm. For å avklare dei ulike områda og behova i forhold til kvarandre, rådde Tettstadprogrammet til å utarbeide ein overordna utviklingsplan. Deretter vart det utarbeidd skisseprosjekt for delområda, og det vart også utarbeidd kostnadsoverslag for dei ulike områda. 

Arbeidet Norddal kommune har gjort kan ses i sammenheng med funn i veiledningspiloten som at fylkeskommunen er tett på. Skal være kontaktpunkt og koordinere andre innsatspunkt fra fylkeskommunen. 1. Lav terske for å ta kontakt med kontaktperson i fylkeskommunen. 2. Distriktskommune der store tunge samferdselløft her helt urealistisk. Hva er mulig å få til med begrenset ressurser. Ref. behov for å være pragmatisk. 3. ikke rart at andre prosjektledere har gitt opp tidligere. Tilsynelatende ser det ut til at det er en stor og tung rundkjøring som må til. Det andre er plansit. Her er det ikke mulig å gi dispensasjon for teknisk forskrift pga. flomsituasjon. Kommunen fikk med seg fylkeskommunen og statsforvalter på å «identifisere hva som var mulig å få til» uten at det måtte til nye reguleringsplaner.

Dedikerte personressurser

Kort tekst om hvorfor detikerte personressurser er viktig.

Personressurs i kommunen
(prosjektleiar Martin Hove)»
Personressurs i Fjordhagen/næringslaget
Innhold her
Lokalt «partnerskap» uten at det er en formell partnerskapsavtale

(ref. Ulla Higdem, Samplan) – sjekk relevansen/opplevelsen av forpliktende samarbeid over tid.

Bred involvering, eierskap og å løfte sammen

Kort tekst om hvorfor dette er viktig.

Gjennomføringsevne

Kort tekst om hvorfor dette er viktig.

Systematisk Jobbing

Frå utviklingsplan til gjennomføring

Bruk av fagkompetanse
(fagkompetanse)  kompetanse i prosjektering. Det tverrfaglege samarbeide.
Kommunen sin prosjektleiar
med mandat og rom til å avklare undervegs
Identifisere tidleg kva som er handlingsrommet
Ref. samtale med Martin «ikke sett i gang uten at du vet det er gjennomførbart, sørg for at det er budsjettrammer»

Kommunikasjon

Kort tekst om hvorfor dette er viktig.

Godt samarbeid mellom adm og pol
Slik at sakene ikkje stoppa opp
Kommunikasjon utad undervegs
Innhold her
Kommune som samhandlar godt med næringsliv
Fjordhagen og Terese – som har vore vesentleg for å få på plass eigarskap hos næringslivet og ikkje minst finansiering.
Kommune og næringslag som også ser koplingar
mellom reiseliv, kultur- og oppleving og tettstadutvikling.