Webinar: Leve hele livet-konferansen

Helsedirektoratet inviterer til årets Leve hele livet-konferanse.  Tittelen for den digitale konferansen er «Sammen for bærekraftige og levende lokalsamfunn».

Leve hele livet. Illustrasjon: Helsedirektoratet

Distriktssenteret deltar sammen med NHO Service og Handel og Norges Frivilligsentraler i en programpost om samarbeidets kraft i lokalsamfunnet. Seniorrådgiverne Per Kjetil Jørgensen og Anna Hamre vil  her komme med innspill om nærbutikken som møteplass og velferdssentral.

Bakgrunnen for konferansen er den demografiske utviklingen. Vi blir stadig flere eldre og vi lever lenger. For mange vil pensjonisttilværelsen utgjøre nesten en tredjedel av livet, og de aller fleste holder seg aktive og har lite behov for helsetjenester i størstedelen av pensjonsårene. Samtidig blir vi framover færre yrkesaktive per pensjonist og vi vil ikke ha nok arbeidskraft til å dekke tjenestebehovet på samme måte som i dag.

Hvordan skal vi sammen rigge lokalsamfunn og tjenester for at så mange som mulig skal oppleve god livskvalitet og få helsehjelpen de trenger, når de trenger det? Hvordan motiverer vi dagens og morgendagens pensjonister til å bidra med sin kunnskap og sine ressurser? Og hvordan kan det offentlige, det private og sivilsamfunnet samarbeide tettere for å løse disse utfordringene?

Målgruppe

  • De som jobber med eller er interessert i bærekraftig samfunns- og tjenesteutvikling
  • De som jobber med Leve hele livet-reformen eller lurer på hva den handler om
  • De som jobber med eller er engasjert i god livskvalitet for eldre og aldersvennlige samfunn

Program

I den digitale konferansen vil du blant annet få møte statssekretær for Helse- og omsorgsdepartementet, Ellen Rønning Arnesen, helsedirektør Bjørn Guldvog og forfatter, mediemann og lege Trond Viggo Torgersen.

Her er hele programmet for konferansen