Webinar: Grønne reiser 1 – smarte kollektivløsninger

I dette webinaret får du se og høre mange gode erfaringer med nye kollektivløsninger i distriktskommunene.

For å bygge livskraftige lokalsamfunn i hele landet, må også småstedene fremme grønne reiser. Grønne reiser handler om å øke andelen reiser, og deler av reiser, tatt med kollektiv, sykkel, spark, eller til fots. Gjennomført på en gode måte, kan steder som tilrettelegger for grønne reiser bli mer attraktive og bærekraftige.

Kollektivtilbudet er viktig for livskraftige samfunn – spesielt på småsteder. Webinaret tar opp denne tematikken og viser gode eksempler på nye kollektivløsninger i distriktskommuner.

Målgruppe for webinaret  er planleggere og andre med ansvar å skape gode løsninger, samt lokalpolitikere og ordførere. Webinaret er det første i en rekke på 3 om grønne reiser i Distrikts-Norge.

Distriktsmobilen i Vevelstad

Ordfører i Vevelstad kommune, Kari Anne Bøkestad Andreassen, kommer for å snakke om ordningen DistriktsMobilen. Hvordan fungerer det, hva er erfaringene og hva betyr ordningen for innbyggerne?

«Hent meg»-ordningen i Sauda

Mathias Molden i transportfirmaet Kolumbus A/S forteller om erfaringer med «Hent meg»-ordningen i Sauda, spesielt om det digitale systemet som ligger bak ordningen.

Bærekraftig mobilitet i Västerbotten

Bianca Byring, kollektivstrateg i Region Västerbotten i Sverige, snakker om deres arbeid med bærekraftig mobilitet. Hvordan jobber regionen med nye løsninger for de minste kommunene, og hvordan kan både person- og varetransport løses på nye måter?