Fagområde: Inkludering

Velferdkonferansen 2018 – Hele folket i arbeid!

Tema for årets velferdskonferanse er hva som må og kan gjøres for å komme nærmere målet om å få hele folket i arbeid.

Meld deg på arrangementet »
  • Hvordan kan vi få flere inn i arbeidslivet, og hvor realistisk er målet om jobb for alle?
  • Hvordan kan arbeidsgivere, sivilsamfunnet, Nav, attføringsbransjen og andre samarbeide bedre for å lykkes med å få alle i arbeid?
  • Hva kan vi lære av gode eksempler på inkludering av mennesker i utkanten av arbeidslivet?

En viktig nøkkel for å lykkes med å inkludere innvandrere i arbeidslivet er å få innvandrere til å engasjere seg i lokalmiljøet. Når innvandrere deltar i lokalsamfunnet og er i jobb, bidrar de også til utvikling. I temabolk to: innvandrere og arbeid vil Distriktssenteret bidra med innlegget: Slik lykkes vi med å inkludere innvandrere. Marianne Solbakken vil fortelle om forskning, og vise fram eksempler fra inkluderingsarbeid i hele landet.

Velferdkonferansen er en felles møteplass for ansatte i Nav og attføringsfeltet, forskere, politikere, brukerorganisasjoner, fagbevegelse og arbeidsgiverorganisasjoner, og andre med interesse for velferdsspørsmål. Arrangør er Dagens Perspektiv AS.