Fagområde: Inkludering

Velferdkonferansen 2018 – Hele folket i arbeid!

Tema for årets velferdskonferanse er hva som må og kan gjøres for å komme nærmere målet om å få hele folket i arbeid.

  • Hvordan kan vi få flere inn i arbeidslivet, og hvor realistisk er målet om jobb for alle?
  • Hvordan kan arbeidsgivere, sivilsamfunnet, Nav, attføringsbransjen og andre samarbeide bedre for å lykkes med å få alle i arbeid?
  • Hva kan vi lære av gode eksempler på inkludering av mennesker i utkanten av arbeidslivet?

Her finner du presentasjoner fra konferansen.