Ungdomsinvolvering – vil du være med å påvirke?

Ungdom og politikere fra hele Trøndelag var samlet for å lære mer om hvordan samhandle for at ungdommenes interesser skal bli ivaretatt. Se film fra arrangementet.

I tillegg til å lære av det andre har gjort, jobbet deltakerne sammen om å finne de gode ideene. De fikk i også høre fra kommuner som jobber godt med innbyggerinvolvering og ungdomsmedvirkning, blant annet Piteå kommune i Sverige.

Her kan du laste ned filmen med teksting.

Arrangementet var i regi Trøndelag Fylkeskommune og Distriktssenteret, og var en del av Forskningsdagene. Distriktssenteret tar med innspill fra seminaret i erfaringsdeling og videre kunnskapsutvikling om ungdomsmedvirkning.

Steder: