Distriktspolitisk landskonferanse – se opptak

Fag møter politikk med periferien i sentrum. Se opptak av konferansen her.

Opprøret i distriktene står i sentrum når Ruralis inviterer til Distriktspolitisk landskonferanse i Stjørdal 23. september. Hvorfor er det opprør i Distrikts-Norge, hvorfor skjer det nå og hva mener politikerne? Formålet med konferansen er å belyse hvordan en rekke distriktsopprør bunner i den varige konfliktlinjen mellom sentrum og periferi i norsk politikk.

Distrikts- og digitaliseringsminster Linda Hofstad Helleland og andre sentrale politikere  kommer for å snakke om temaet.

Fra Distriktssenteret kommer direktør Marit Mellingen og seniorrådgiver Anne Irene Myhr og Kennet Tømmermo Reitan, som vil samtale med Anders Mahlum Melås fra Ruralis. Kennet Reitan er med i Ungdommens distriktspanel, og han vil snakke om innsikten han har fått gjennom sitt arbeid i Ungdommens distriktspanel, og om hva som er viktig for at ungdom skal bli boende i distriktene også i framtida.

Målgruppe

Målgruppen for konferansen er forskere, politikere, media og forvaltning.