Fagområde: Inkludering

Seminar i opptak: Den vanskelige integreringen

Her kan du se opptak av seminaret Den vanskelige integreringen.

Seminar: Den vanskelige integreringen – NIBR – Norsk institutt for by- og regionforskning

Hva sier forskningen om situasjonen for asylbarn, arbeidssøkende flyktninger, deltakere i introduksjonsprogram og situasjonen for de norske kommunene som tar i mot flyktninger? Hva må til for å lykkes?

Økt asylinnvandring og stigende arbeidsledighet satte sitt preg på 2015. Nyankomne flyktninger skal på en side konkurrere med ungdom født og oppvokst i Norge, med de kulturelle og språklige fordelene dette gir dem, og på den annen side med unge arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa, som ofte jobber til de stuper.