Stedsutvikling + næringsutvikling = sant!

Hvordan vil framtidas attraktive steder være? Hva vil skape interessante, spennende og inkluderende steder å leve, bo og jobbe i framtida?

Tema for årets Innovasjonsfestival på Åndalsnes er Smartere sammen.

Framtidas stedsutvikling – påfyll av kunnskap og arbeidsverksted

En av parallellsesjonene på programmet er Framtidas stedsutvikling.

Innledere er Dorte Wimmer (DK) som er ekspert på handel og forbruksmønster, Marianne Solbakken fra Distriktssenteret som vil knytte de internasjonale trendene til lokal kontekst, Roar Svenning, som er utviklingsansvarlig og gründer på Stokkøya, og Runa Klock, designer og sosial entreprenør, som for tida er prosjektleder for tettstadprosjektet på Sjøholt.

Marianne Solbakken i Distriktssenteret vil blant annet fortelle om hvordan små butikker i distriktene som er med i Merkur-programmet bidrar til bygdeutvikling og hvordan kommuner kan samarbeide med den lokale butikken om å skape god utvikling og gi innbyggerne bedre tjenester.

Her kan du se resten av programmet.

Etter innleggene blir det arbeidsverksted. Deltakerne får drøfte konkrete problemstillinger knyttet til stedsutvikling, samfunns- og næringsutvikling.

Nærbutikken som samfunns- og næringsutvikler

I arbeidsverkstedet blir det også lagt til rette for at lokale kjøpmenn får møte Merkur-konsulent, næringsapparatet i kommunen og i fylkeskommunen (hoppid.no apparatet i fylket). Det blir erfaringsutveksling  og drøfting om hvordan fylkeskommunen og kommune kan være støttespiller og samarbeidspart for næringsdriveren.

Parallellsesjonen og workshopen arrangeres onsdag 13. november, klokka 13:00 – 16:30.

Programmet er utviklet av Tettstadprogrammet og hoppid.no i Møre og Romsdal fylkeskommune. Worshopen ledes av fylkeskommunen i samarbeid med Distriktssenteret.

Arrangører

Innovasjonsfestivalen er et samarbeidsprosjekt mellom Nordveggen, Møre og Romsdal fylkeskommune, Rauma Næringslag, Sparebanken Møre og Rauma kommune.