Prosjektleiarsamling Byregionprogrammet februar 2016

Her finn du videoar og lysark frå innlegga under posjektleiarsamlinga i Byregionprogrammet i februar 2016. Program og deltakarliste ligg under videoane.

Sjekkpunkter fase 2 Byregionprogrammet
Aina Sofie Brox, Distriktssenteret


Lysark Brox

Praktisk informasjon om rapportering, søking m.m.
Eli Nygaard, Kommunal- og moderniseringsdepartementet


Lysark Nygaard

Prosjektleiar eller kaospilot?
Stein Magne Os, Distriktssenteret


Lysark Os

MANDAG 1. FEBRUAR
20:00Middag og mingling for alle prosjektleiarar.
TIRSDAG 2. FEBRUAR
08:00-08:20Velkomen til prosjektleiarsamling.
Sjekkpunkter fase 2 Byregionprogrammet - Aina Sofie Brox, Distriktssenteret
08:20-09:00"Kvar er prosjektet vårt nå, og kva er neste steg?" Børge Hennø, Deloitte
09:00-09:30"Praktisk informasjon om rapportering, søking m.m." Eli Nygaard, seniorrådgjevar KMD
09:30-10:00
"Prosjektleiar eller kaospilot?" - Stein Magne Os, Distriktssenteret
10:00-11:30
Parallelle arbeidsverkstader
Sesjon A
Prosjektdesign og prosjektstyring. Praktisk bruk av PLP.
Sesjon B: Verkstad – forankring
"Forankring som kontinuerlig arbeid."Kva aktørar er vi avhengige av å ha med på laget?
Innleiing: Anne Irene Myhr, Distriktssenteret.

Sesjon C
Frie møter mellom prosjektleiarar i grupper, eller to og to med sjølvvalgde tema
11:30-11:35Avslutning før lunsj.