Prosjektleiarsamling i Byregionprogrammet fase 2

Andre prosjektleiarsamling i Byregionprogrammets fase 2 går av stabelen 3. oktober 2016 i Tromsø. Programmet er klart.

10:30Tid til prat og uformelle møter
11:30Formiddagsmat
12:30Velkomen
12:45Innlegg frå KMD – rapportering på prosjekta.
Kristin Lind, prosjektleiar Eli Nygaard og seinorrådgjevar, regionalpolitisk avdeling KMD
13:30Pause
13:45Kunnskapsdeling mellom prosjektleiarane (5 innleiarar på ulike tema)
15:00Tid til prat, frukt, kaffi mm.
15:30 Arbeidsverkstad på tema frå kunnskapsdeling
16:30 Felles oppsummering
17:20Felles oppleving, besøk på Tvibit – kreativt kraftsenter i Tromsø
18:30Ferdig