Prosjektledersamling i Byregionprogrammet

Prosjektledersamling i Byregionprogammet 24. oktober i Haugesund. Presentasjonar fra samlingen ligger i programmet.

Program

12:00

  • Startprat mellom prosjektlederne med oppdatert nettverkshefte

  • Forventninger til sluttrapportering - Kristin Lind, KMD

  • Gruppearbeid: Hvordan få frem resultater av arbeidet i Byregionprosjektene?

14:20Tre prosjektledere deler

  1. Etter programslutt: Vidareføring av tiltak og ansvar for gjennomføring - Lisbeth Bringebøen, Leikanger, Luster og Sogndal

  2. Fra prosjekt til drift - Lars Gillund, Kongsvinger

  3. Hvordan opprettholde engasjement i prosjektet? - Ragnar Prestvik, Region Namdal