Prosjektledersamling i Byregionprogrammet

Prosjektlederne i Byregionprogammet samles i Haugesund for kunnskapspåfyll og erfaringsutveksling. Invitasjon til påmelding er sendt ut.

Program

11:00Lunsj
12:00

  • Startprat mellom prosjektlederne med oppdatert nettverkshefte

  • Forventninger til sluttrapportering - Kristin Lind, KMD

  • Gruppearbeid: Hvordan få frem resultater av arbeidet i Byregionprosjektene?

14:00Pause og kaffe
14:20Tre prosjektledere deler

  1. «Etter programslutt: Vidareføring av tiltak og ansvar for gjennomføring» Lisbeth Bringebøen, Leikanger, Luster og Sogndal

  2. «Fra prosjekt til drift» Lars Gillund, Kongsvinger

  3. «Hvordan opprettholde engasjement i prosjektet?» Ragnar Prestvik, Region Namdal

Gruppearbeid: Verdien av et nasjonalt læringsnettverk i Byregionprogrammet
Felles oppsummering og forberedelser til møter dagen etter
16:30Avslutningsprat med enkel bevertning
18:00Info om Haugalandet - film og foredrag på møterom Lille Maritim
19:00Mottakelse på Haugesund rådhus
20:00Felles middag i Høvleriet