Første prosjektledersamling i Byregionprogrammet, fase 2

Hensikten med første prosjektledersamling er å gi hjelp til å komme godt og effektivt i gang med arbeidet i fase 2. Lysark fra presentasjonene finner du i lenkene under.

Program for dagen

09:15 – 09:40: Innledning

09:40 – 11:45: Suksesskriterier for prosjektarbeid, v/ Ståle Skarsten, Deloitte

  • Prosjektdesign
  • Modenhetsanalyse av eget prosjekt, og arbeid med egne utviklingsområder i grupper
  • Aksjonspunkter og verktøy
    Definere hva eget prosjekt trenger, og bør gjøre noe med i nærmeste fremtid for å sikre at dere kommer godt i gang

11:45 – 12:45: Lunsj

12:45 – 15:00: Regionalt samarbeid om samfunnsutvikling, ledelse, tillitsskapende arbeid og spilleregler

Korte innledninger

Arbeid i grupper med problemstillinger innenfor tematikken.
Marianne Solbakken og Torbjørn Wekre fra Distriktssenteret leder økta.
15:00 – 15:15: Avslutning og oppsummering, v/ Aina Sofie Brox, Distriktssenteret

Prosjektledernettverk i  Byregionprogrammet

Utviklingsprogram for byregioner  forutsetter  samarbeid mellom flere kommuner og organisasjoner. Dette er utfordrende og stiller store krav til hvordan prosjektene ledes og driftes. Måten prosjektene driftes kan få betydning for resultatene i det enkelte byregionprosjektet. Derfor ønsker Distriktssenteret å legge til rette for kunnskapsbygging og kunnskaps- og erfaringsutveksling som styrker prosjektleder i sitt arbeid.

Mål med prosjektledernettverk

Prosjektledernettverket i ByR skal være en møteplass for alle prosjektlederne med kunnskapspåfyll og kunnskaps- og erfaringsutveksling om hvordan drifte byregionprosjektene.

Faglig innhold

  • Hvert møte har en definert agenda som er diskutert og satt av prosjektlederne og Distriktssenteret på forhånd
  • Tema skal være problemstillinger knyttet til drift av egne byregionprosjekt

Når gjennomføres samlingene?

  • 2 ganger per år i regi av Distriktssenteret, samtidig som de nasjonale nettverkssamlingene.

Gjennomføring av prosjektledersamlingene

  • Hvert møte fasilliteres og dokumenteres.
  • Dokumentasjonen deles, etter avtale med den enkelte, på distriktssenteret.no