Prosjektledersamling Byregionprogrammet

Presentasjoner fra prosjektledersamlingen i Byregionprogrammet 21. mars i Ålesund finner du i programmet under.

11:30Formiddagsmat
12:30Velkommen til prosjektledersamling v/Distriktssenteret
12:40Startprat mellom prosjektlederne. Hvor er vi nå?
12:50Mål, resultat og effekt. KMD orienterer.
13:10Status evaluering av Byregionprogrammet, IRIS/NIBR
13:40Fire prosjektledere forteller.
- Vest-Telemark: Hvordan ta posisjon som prosjektleder i stedet for sekretær
- Haugesundsregionen : Agendakonferansen – et utviklingsverksted for politiske-, administrative- og næringslivsledere
-Tønsbergregionen : Hvordan samarbeide med private om utviklingsarbeid uten de store offentlige midlene?
14:10Refleksjonsprat med frukt og kaffe/te
14:30Kunnskapsdeling om ulike problemstillinger som er meldt inn av prosjektlederne
16:00Felles oppsummering
16:30Avslutningsprat med rundstykker
18:00Buss til Giske og Øygardshamna - senter for kulturnæringer. Omvisning og informasjon.
20:00Tapas, mingling og underholdning, Teaterfabrikken.

Her finner du videoer og presentasjoner fra nettverkssamlingen 22. og 23. mars.