Planlegging i ei brytningstid

Den aller fyrste plan-, klima og folkehelsekonferansen i Vestland vert digital med direktesending frå studio i Bergen den 27.oktober! Meld deg på i dag!

Vi lever i ei brytingstid. Små og store lokalsamfunn, stader og byar må alle ta del i arbeidet med å skape verdiar, sikre gode levekår og samstundes løyse klima- og miljøutfordringane. Korleis tek Vestland samla steg i ei meir berekraftig retning, for folk og samfunn, klima og natur?

Konferansen femner breitt, med tema som planlegging, klima og folkehelse. Tilsette og politikarar i kommunane i Vestland er ei særleg viktig målgruppe. Konferansen er også aktuell for alle som jobbar med og har interesse for regional og lokal samfunnsplanlegging, med berekraft som felles plattform.

Årets konferanse vert arrangert som digital dagskonferanse. I tillegg er det planlagd fleire påfølgjande fagwebinar, i november. Les meir om program og påmelding hjå Vestland fylke.

Vestland fylkeskommune og fylkesmannen i Vestland står bak konferansen og webinar, med Distriktssenteret som fagleg samarbeidspart.

Stikkord: