Planlegging i ei brytningstid

Plan-, klima og folkehelsekonferansen i Vestland 27.oktober og påfølgande webinar er strauma og tilgjengeleg.

Illustrasjon: Vestland fylkeskommune

Vi lever i ei brytingstid. Små og store lokalsamfunn, stader og byar må alle ta del i arbeidet med å skape verdiar, sikre gode levekår og samstundes løyse klima- og miljøutfordringane. I konferansen og i påfølgjande webinar drøfta vi korleis Vestland kan ta samla steg i ei meir berekraftig retning, for folk og samfunn, klima og natur.

Både konferanse og webinar blei strauma og er tilgjengelege hjå Vestland fylkeskommune.

Vestland fylkeskommune og fylkesmannen i Vestland stod bak konferanse og webinar, med Distriktssenteret som fagleg samarbeidspart.

Stikkord: