Oppstartsamling Byregionprogrammet, fase 2

Oppstartsamlinga for fase 2 i Utviklingsprogrammet for byregioner ble arrangert 24. september 2015 i Oslo. Klikk på tittel for å finne presentasjonene fra samlingen.

Program for dagen

Alle foredrag ble filmet, her kan du gjenoppleve alle foredragsholderne.

10:00–10:30Registrering
10:30–11:30Om Utviklingsprogrammet for byregioner, fase 2

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner innleder

Hva forventer KMD av byregionene?
Ekspedisjonssjef Hallgeir Aalbu, KMD

Resultater fra læringsnettverket skaper vi sammen!
Direktør Halvor Holmli, Distriktssenteret

Om læringsnettverket i fase 2.
Prosjektkoordinator i Byregionprogrammet Aina Sofie Brox, Distriktssenteret
11:30–12:15Lunsj
12:15–13:40Kunnskapspåfyll

"Samspill mellom by og omland som kilde til økonomisk vekst", resultater fra utredningen
Jens Fredrik Skogstrøm, Menon Business Economics

Ledelse av regionale utviklingsprosjekter

Professor i kommunal og regional planlegging og administrasjon Jørgen Amdam, Høgskulen i Volda

Styrking av samspillet i byregion Ålesund.
Prosjektleder Jan Petter Eide, Ålesundregionen
13:40–15:15Gruppemøter mellom byregionene

Innledning, mål og hensikt
Møter i byregionprogrammetseks forhåndsdefinerte grupper
Møtene fasilliteres av Distriktssenteret.
15:15–15:30 Avslutning og oppsummering

Formålet med fase 2

Formålet med fase 2 er at byregionane utarbeider konkrete strategier og gjennomfører tiltak innenfor tema/samfunnsområder som regionen selv prioriterer og med utgangspunkt i helhetlige samfunnsanalyser.