Oppstartskonferanse Byregionprogrammet

18. mars var det oppstartkonferanse for Utviklingsprogrammet for byregioner. Her kan du se åpningstalen til Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og de andre innleggene fra konferansen.

Distriktssenteret informerte om det nasjonale læringsnettverket som er knyttet til programmet og relevante tema rundt dette. Deltakerne fikk anledning til å få svar på spørsmål, drøfte og komme med innspill til det videre arbeidet i læringsnettverket.

Se videostreaming av hele konferansen.

Presentasjoner

Se bilder fra konferansen på vår Flickr.

Mer om Byregionprogrammet.