Nordregio Forum 2017

Temaet for årets konferanse er: «Nordic Cities– Connecting the Urban and the Rural». Hvordan skaper vi bedre sammenhenger mellom de urbane og landlige delene av våre regioner?

Hvordan kan de mindre byene også være med å ta ledelsen innen bærekraftig utvikling? Hva gjør dem attraktive? Hvordan kan byer i Norden ha nytte av nordisk samarbeid og felles promotering? På Nordregio Forum 2017 får vi belyst disse spørsmålene fra små og mellomstore nordiske byers perspektiver.

Nordregio Forum er årlig møteplass for fagfolk og beslutningstakere som arbeider med byplanlegging og regional utvikling i Norden.