Nettverkssamling i Byregionprogrammet

Samling i Byregionprogrammet er 25. og 26. oktober i Haugesund. Tema for samlingen var «Tiltak for regional vekstkraft». Alle presentasjoner ligger i programmet under.

Plenum

Innledning ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Grete Ellingsen, statssekretær KMD


Lysark Ellingsen

Den nye regionale fortellingen

Per Riisom, direktør Nordic City Network


Lysark Riisom

Luleå i Sverige

Matz Engman,direktør, Luleå Næringsliv


Lysark Engman

Trekandområdet i Danmark

Morten Rettig, direktør


Lysark Rettig

Den regionale byen – nå og i fremtiden. Avslutningsforedrag

Per Riisom, direktør Nordic City Network


Lysark Riisom

Parallellsesjoner dag 1 – 25. oktober

Den digitale revolusjonen – konsekvenser for Byregionene

Roger Schjerva, sjefsøkonom IKT-Norge


Lysark Scherva

Tillit som drivkraft for regional utvikling

Knut Vareide, Telemarksforsking og Gunn Mari Rusten, utviklingsleder Gjøvikregionen Utvikling


Lysark Vareide
Lysark Rusten

Kommuner med befolknings- og sysselsettingsnedgang – særtrekk, utfordringer og muligheter

Per Kristian Alnes, forsker Østlandsforskning


Lysark Alnes

Parallellsesjoner dag 2 – 26. oktober

Beslutningsløype for gjennomføring av strategisk næringsplan – med og uten handlingsdel

Mona Lindal, prosjektleder Salten


Lysark Lindal

Regionalt samarbeid i praksis

Sigbjørn Astrup og Elisabeth Storjord, Ofotregionen og Sigmund Lier, Haugesundregionen


Lysark Astrup
Lysark Lier

Fritidsboliger og lokal verdiskaping – tiltak og strategier

Hanne Mari Nyhus, Kjell Overvåg, Aksel Hagen og Mariann Skotte


Lysark

Program

10:00Korte foredrag til inspirasjon - Distriktssenteret deler kunnskap før nettverkssamlingen starter
Hidegunn Nordtug og Trude Risnes, Distriktssenteret
  • Effekter av boligsatsinger
  • Verdien av innbyggerinvolvering
  • Attraktive og bærekraftige småbyer
  • Verdiskaping og næringsutvikling basert på natur- og kulturressurser
12:15Åpning
  • Halvor Holmli, direktør Distriktssenteret
  • Ordførerne i Haugesundregionen
  • Grete Ellingsen, statssekretær Kommunal- og moderniseringsdepartementet
12:50Den nye regionale fortellingen
Nordisk perspektiv på regionalt samarbeid. Hvilke tiltak styrker den regionale vekstkraften?

Innleder - Per Riisom, Direktør Nordic City Network
Eksempel - Trekantområdet i Danmark, Morten Rettig, direktør
Eksempel - Luleå i Sverige, Matz Engman, Direktør i Luleå næringsliv
15:05Parallellsesjoner med kunnskapspåfyll, gode eksempler, spørsmål og refleksjon.
1. Den digitale revolusjonen - konsekvenser for Byregionene
Roger Schjerva, sjefsøkonom IKT-Norge

Endring som følge av automatisering, digitalisering og robotisering. Dilemmaer og muligheter for byregionene.
2. Avtaler som instrument - avtalekonsept i regional utvikling
Kristin Lind, prosjektleder, KMD og Axel Rød, KMD

Når er forpliktende avtaler hensiktsmessige, og hva kan man oppnå? Erfaringer med blant annet byvekstavtaler og bymiljøavtaler.
3. Tillit som drivkraft for regional utvikling
Knut Vareide, Telemarksforsking og Gunn Mari Rusten, utviklingsleder Gjøvikregionen Utvikling

Kunnskap og erfaringer fra det Skandinaviske tillitsprosjektet hvor 10 regioner har deltatt. Hva har Gjøvikregionen fått ut av prosjektet, og hvordan vil de omsette dette til regional utvikling?
4. Kommuner med befolknings- og sysselsettingsnedgang – særtrekk, utfordringer og muligheter
Per Kristian Alnes, cand. oecon og forsker Østlandsforskning

Hva kjennetegner ulike typer kommuner, og hva er særtrekkene ved en uttynningskommune? Hvordan kan den negative trenden med befolknings- og sysselsettingsnedgang brytes?
5. Hvordan kan regionene dra nytte av SIVA og Forskningsrådet for å fremme omstilling og innovasjon?
Oddrun Englund, seniorrådgiver Innovasjon, SIVA og Anne Solheim, programkoordinator, Forskningsrådet.

Hvordan kan SIVA bidra til å spille regionene gode? Hvordan kan forskningsprogrammene FORREGION og BYFORSK bidra til å løfte innovasjonskraften i regionene?
09:15Kunnskaps- og erfaringsutveksling mellom byregioner
Deltakerne deler kunnskap og erfaring på tvers av byregioner i 5 ulike temabolker. Alle temaene har en innledning fra en byregion og et gruppevis arbeidsverksted i etterkant.
1. Beslutningsløype for gjennomføring av strategisk næringsplan - med og uten handlingsdel
Mona Lindal, prosjektleder Salten

Saltenregionen skal vedta tre tematiske næringsplaner – med og uten handlingsdel. Gjennom disse tre eksemplene vil Mona vise hva de har gjort, hvilke utfordringer de har møtt og hvordan beslutningsløypen har blitt til undervegs.
2. Regionalt samarbeid i praksis
Del 1: Sigbjørn Astrup og Elisabeth Storjord, Ofotregionen

Verdens største datasenter til Ballangen. Fortellingen om hvordan Byregionprogrammet skaper nye arbeidsplasser i Ballangen.

Del 2: Sigmund Lier, ordfører Tysvær kommune, Haugesundregionen

Hvordan kan regionrådet gjennom økt samhandling og tilrettelegging bidra til bærekraftig verdiskaping?
3. Fritidsboliger og lokal verdiskaping – tiltak og strategier
Hanne Mari Nyhus, prosjektleder Lillehammerregionen
By- og fjell – moderne bosetting som grunnlag for utvikling og verdiskaping

Kjell Overvåg, Østlandsforskning, og Aksel Hagen, Høgskolen Innlandet
Verdiskaping av fritidsboliger og deltidsinnbyggere: Erfaringer fra tre steder i Gudbrandsdalen.

Mariann Skotte, Ordfører i Lesja
Hva betyr fritidsbosetting for den lokale utviklingen, hva har ByR-prosjektet har bidratt med til kommunens satsing og vilke grep Lesja vil ta fremover?
4. Fra kommunikasjonsplattform til tiltak i praksis
Eli Bryhni, prosjektleder Hamarregionen
Berte S Helgestad, forretningsutvikling Hamarregionen

Hvordan kan Byregionprogrammet bidra til økte muligheter og nye arbeidsplasser? Hvordan Hamarregionen jobber med nyskaping og omstilling i Innlandet, med VR-teknologi, spill og bioteknologi som kjerne.
5. Etter Byregionprogrammet
Anne Mette Liavaag, prosjektleder Ålesundregionen

Gro Jensen Gjerde, prosjektleder Sunnhordland og Eli Janette Fosso, prosjektleder Fjell

Tre Byregionprosjekter presenterer sine planer etter Byregionprogrammets slutt.
11:30Den regionale byen – nå og i fremtiden - Avslutningsforedrag
Per Riisom, direktør i Nordic City Network