Nettverkssamling Byregionprogrammet

Her finner du videoer og presentasjoner fra nettverkssamling i Byregionprogrammet 30. og 31. mai i Kristiansand.

Næringsarbeid i Kristiansandregionen

Kristian Råmunddal, prosjektleder Kristiansandregionen og Geir Haugum, daglig leder Business region Kristiansand


Lysark Råmunddal
Lysark Haugum

Verdiskaping, natur og kultur – korleis lukkast i lag? Lansering av nytt læringshefte fra Distriktssenteret

Roar W Vangsnes og Torbjørn Wekre, Distriktssenteret


Lysark Vangsnes og Wekre

Byregionprogrammet og politiske veivalg

Anne Karin Olli, statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Scenesamtale: Hvordan kan byregionene bidra til regional vekstkraft?

Anne Karin Olli, statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Halvor Holmli, direktør Distriktssenteret
Harald Furre, ordfører Kristiansand i Kristiansandregionen
Marit Alvig Espenes, Ordfører i Dyrøy kommune i Midt-Tromsregionen
Arnhild Holstad, Ordfører Namsos i Namdalregionen

Byregionprogrammet med forskerblikk – foreløpige resultater fra evalueringen av Byregionprogrammet.

Einar Leknes, Iris.


Lysark Leknes

Teser om samarbeid for regional vekstkraft

Geir Lyngaas, Torbjørn Wekre, Steinar Fredheim og Aina Sofie Brox, Distriktssenteret og flere byregioner


Lysark Lyngaas og Wekre

Refleksjonsark – teser om samarbeid for regional vekstkraft

State of the Nordic Region 2018

Kjell Nilsson, direktør Nordregio


Lysark Nilsson

Stedskvalitet som strategi for attraktive regioner

Fredrik Barth, Sivilarkitekt og daglig leder i Vill Arkitektur
Tor Henriksen, prosjektleder Aust-Lofoten


Lysark Barth
Lysark Henriksen

Næringsvennlig region – også i morgen?

Johannes Skaar, Innovasjon Norge
Knut Onsager, NIBR/OsloMet
Torun Bakken, Fosen Regionråd
Torbjørn Wekre, Distriktssenteret


Lysark hele sesjon

09:30 - 11:00Faglig påfyll før Byregionsamlinga starter

09:30 - Næringsarbeid i Kristiansandregionen
Kristian Råmunddal, prosjektleder Kristiansandregionen
Geir Haugum, daglig leder Business region Kristiansand

10:15 - Verdiskaping, natur og kultur – korleis lukkast i lag? Lansering av nytt læringshefte fra Distriktssenteret
Roar Werner Vangsnes og Torbjørn Wekre, Distriktssenteret
10:00Registrering
11:00Lunsj
12:00Energibaren åpner
Velkommen til Byregionsamling!
Byregionprogrammet og politiske veivalg
Anne Karin Olli, statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Scenesamtale i Energibaren: Hvordan kan byregionene bidra til regional vekstkraft?
Anne Karin Olli, statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Harald Furre, ordfører Kristiansand i Kristiansandregionen
Marit Alvig Espenes, Ordfører i Dyrøy kommune i Midt-Tromsregionen
Arnhild Holstad, Ordfører Namsos i Namdalregionen
Energibaren serverer: Byregionprogrammet med forskerblikk
Einar Leknes, Iris.

Foreløpige resultater fra evalueringen av Byregionprogrammet.
13:45Pause
14:00Energibaren serverer: Teser om samarbeid for regional vekstkraft
Geir Lyngaas og Torbjørn Wekre, Distriktssenteret og flere byregioner

Vi inspirerer til gode regionale prosesser med korte videoer, scenesamtaler og arbeidsverksted.

Refleksjonsark - teser om samarbeid for regional vekstkraft
17:00Kristiansandregionen inviterer til:

  • Hunsfos næringspark, Vennesla

  • Byvandring med fokus på kultur og arkitektur

  • Byvandring med fokus næringsliv

  • Tur på egenhånd rundt Odderøya
20:00Festmiddag
08:30Energibaren åpner
Musikk og refleksjon
08:45Energibaren serverer: State of the Nordic Region 2018
Kjell Nilsson, direktør Nordregio

Demografi, økonomi, arbeidskraft og utdanning. Bioøkonomi, integrasjon, digitalisering, helse og kultur
Hva er potensialet for norske byregioner?
09:30Pause
09:40Byregionvandring
Byregionene får 10 min hver til å presentere sine resultat i henhold til mål og tiltak. Du velger fritt hvem du besøker og henter ut kunnskap fra.
Parallell 1 A

1. Tromsøregionen 2. Midt-Troms 3. Harstadregionen (Sør-Troms) 4. Ofoten

Parallell 1 B

1. Fosenregionen 2. Steinkjerregionen 3. Fjellregionen 4. Namsosregionen

Parallell 1 C

1. Hallingdal 2. Gjøvikregionen, 3. Hamarregionen, 4. Lillehammerregionen

Parallell 1 D

1. Ranaregionen 2. Saltenregionen 3. Alstahaugregionen 4. Kristiansundregionen

Parallell 1 E

Stedskvalitet som strategi for attraktive regioner
Fredrik Barth, Sivilarkitekt og daglig leder i Vill Arkitektur

Tor Henriksen, prosjektleder Aust-Lofoten
10:40Pause
10:50Byregionvandringen fortsetter
Parallell 2 A

1. Region Fjell 2. Haugalandet 3. Ytre Ryfylke 4. Listerregionen 5. Kristiansandregionen

Parallell 2 B

1. Molderegionen, 2. Ålesundregionen, 3. Sunnfjordbyen 4. Sunnhordland

Parallell 2 C

1. Vest-Telemark 2. Midt-Telemark 3. Notodden 4. Kongsvinger 5. Aust-Lofoten

Parallell 2 D

1. 3K – Holmestrandregionen 2. Nedre Romerike 3. Grenland 4. Østre Agder

Parallell 2 E

Næringsvennlig region - også i morgen?
Kommuner, regioner og fylkeskommuner tar grep om utviklingsrollen.
Johannes Skaar (Innovasjon Norge), Knut Onsager (NIBR/OsloMet), Fosenregionen, Ranaregionen, Torbjørn Wekre (Distriktssenteret)
11:50Pause
12:00Energibaren serverer: Det er folk det kommer an på - også i framtiden
Henrik Aase
12:45Musikk og avsluttende refleksjon
13:15Lunsj og nye nettverkskoblinger
Bruk kjennskapen dere har etablert til hverandre til å skape nye nettverk for kunnskaps- og erfaringsutveksling på nye tema. Det er fritt opp til hver enkelt å ta initiativ og gjennomføre møter.