Byregionprogrammet, første nettverkssamling

Første nettverkssamling for de 33 regionene som deltar i Utviklingsprogrammet for byregioner ble avholdt 20. – 21. mai 2014. Her finner du presentasjoner og videoer fra samlingen.

Den nasjonale nettverkssamlingen inneholdt kunnskapspåfyll i form av foredrag i plenum og paralellsesjoner, kunnskaps- og erfaringsutveksling på tvers mellom byregionene, og arbeidsøkter internt i og på tvers av byregiongruppene.

Det er produsert en hvitebok som oppsummerer første nettverkssamling.

Presentasjoner og videostrøm

Tirsdag 20. mai plenum

Onsdag 21. mai paralellsesjoner

Se også: Marianne Sempler – Hvorfor læringsnettverk? (video 2min 45sek)