Fagområde: Inkludering

MIKS integreringskonferanse – Bergen

Årets MIKS-konferanse handler om grunnleggende faktorer for å utføre et bærekraftig integrerings- og inkluderingsarbeid i et mangfoldig lokalsamfunn. Konferansen går av stabelen 21. februar på Flesland.

Meld deg på arrangementet »

Hvordan kan vi sikre at flere innvandrere får muligheter til å nyttiggjøre og videreutvikle ressursene sine på en måte som gir mening og livskvalitet for den enkelte, og som skaper stedstilhørighet og aktiv samfunnsdeltakelse? Dette er tema som tas opp på årets MIKS-konferanse

Til konferansen kommer blant andre Ann Jørgensen fra Distriktssenteret for å snakke om tedstilhørighet, fellesskap og bolyst i flerkulturelle lokalsamfunn.

Målgruppen for konferansen er: offentlige etater, barnehager, grunnskoler, videregående skoler, voksenopplæring, flyktningkonsulenter, NAV, barnevern, asylmottak, helsevesen, næringsliv, lag og organisasjoner, fagforbund, politikere m.fl.

Komplett program og ytterligere informasjon finner du konferansen sine nettsider