Fagområde: Inkludering

Slik lykkes vi med sysselsetting av innvandrere

Nye veier og metoder inn i arbeidslivet.

Konferansen Slik lykkes vi med sysselsetting av innvandrere arrangeres for 6. år på rad. I år handler det om de praktiske ideene og erfaringene, slik at veien til endring blir kort.

Forskningssjef Anne Britt Djuve ved FAFO kommer for å fortelle om hvordan introduksjonsordningen og norskundervisningen kan organiseres for å oppnå best mulig resultater. Nordiske perspektiver på effektive metoder og veier inn til arbeidsmarkedet, og anbefalinger fra Brockmann utvalget sin rapport om Integrasjon og tillit står også på programmet.

Fra Distriktssenteret kommer Marianne Solbakken for å fortelle om hvordan kommuner kan samarbeide med næringsliv, virkemiddelaktører, frivillighet og lokalsamfunn for å gi innvandrere innpass i arbeidslivet og for at de skal bli inkludert på sentrale arenaer i samfunnet. Solbakken viser til forskning og viser fram eksempler som gir deltakerne konkret læring og inspirasjon, slik at de kan gjøre deg nytte av andre sine erfaringer og bruke det i eget utviklingsarbeid.

Se også Distriktssenterets nye temahefte Innvandring, inkludering, sysselsetting og lokal utvikling

Målgruppe for konferansen er kommuner, flyktningetjenesten, NAV og andre virkemiddel-/tiltaksaktører. Konferansen er i regi av JobbAktiv.