Fagområde: Inkludering

Integreringskonferansen 2021

På denne konferansen får du presentert forskning på integreringsfeltet, og gode grep for at innvandrere skal bli inkludert.

Eksempler på tema som tas opp er er karriereveiledning, innvandrerhelse og hva sosialt entreprenørskap kan bety for inkludering. Distriktssenteret vil fortelle om hva som skal til for å beholde innvandrere i distriktene og hvilken gevinst dette kan ha.

Integreringskonferansen holdes årlig, og er en møteplass for ansatte som arbeider med integrering og inkludering.

Fra Distriktssenteret snakket Marianne Solbakken om hva som skal til for å beholde innvandrere i distriktskommunene.

Se også: film om Gloppenmodellen.