Fagområde: Inkludering Tilflytting

Integration där hjärtat får vara med

Åre kommune i Jämtland inviterer til konferanse om inkludering og innvandrere som ressurs for distriktene.

Åre kommune har flere år tatt imot et stort antall flyktninger, og bygd opp en velfungerende organisasjon for inkluderingsarbeid. I samarbeid med lokalt næringsliv har kommunen lyktes med å få mange med flyktningbakgrunn i arbeid.

På denne konferansen vil de dele sine erfaringer slik at andre kan lære av det de har gjort. Målgruppe er små og mellomstore kommuner i Norge og Sverige.

Meld deg på innen 26. april

For å melde deg, på sender du en e-post til [email protected]. Inkludér følgende informasjon i e-posten:

 • Navn
 • Telefon
 • E-post
 • Din rolle eller funksjon
 • Faktura-adresse og organisajonsnummer

Opplys også om eventuelle allergier.

For priser og ytterligere informasjon om overnatting, transport og program se Åre kommune sine nettsider.

Åre kommunes kontaktperson

Hanna Moback
Etableringskoordinator, kultur- och föreningssamordnare
[email protected]
+46 647 16 247

Norske kommuner kan lære av Åre

Åre kommune har årlig tatt imot mange flyktninger i tillegg til stor innflytting fra inn- og utland. Kommunen ser på flyktninger og andre innvandrere som en stor ressurs, og vil at de skal bli boende. 85% av flyktningene kommer ut i jobb, studier eller praksis etter introduksjonsperioden. De fleste velger å bli i kommunen og resultatene er blant de beste i Sverige.

Fra integreringsservice til tilflytterservice

 • Alle tilflyttere, uansett bakgrunn får støtte og hjelp til å etablere seg. Kommunen har en egen ansatt som tar kontakt med alle som flytter til Åre.
 • Åre kommune har utviklet modellen sammen med næringslivet, frivilligheten, forsikringskassen og arbeidsformidlingen.
 • Tilflytterervice er organisert som en del av utviklingsenheten, ikke helse og sosial.

Stor tillit mellom kommunen og næringslivet

 • Konmunen har bevisst rekruttert folk med næringslivsbakgrunn i sysselsettingsteamet.
 • De ansatte er mest mulig i felt, minst tid på kontoret.
 • Kommunens ansatte er tett på arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel flyktninger i praksis. De arbeider med samfunnskunnskap og er åpen for alle typer spørsmål både fra arbeidsgiver og fra arbeidstaker.
 • Åre bruker kommunale ressurser på å veilede arbeidstakere for å redusere byrden på arbeidsgiver

Har du lyst til å lære mer om det Åre gjør, meld deg på konferansen!