Innovasjonsprogrammet Gnist: Prisutdeling og lansering av ny runde

21. september offentligjøres vinnerne av innovasjonskonkurransen i Gnist-programmet på Nordic Edge Expo. Deltakerkommunene deler sine erfaringer fra programmet, og nye kommuner inviteres til å delta i neste runde av programmet. Meld deg på webinar i dag!

Reinsdyr og innredet container. Fjell i bakgrunnen. Foto.

jenbruk av containere for en modulær og teknologisk bygd som kan skape mer liv og synliggjøre Lebesbys gode stedskvaliteter.
Foto: Plenum Tjenestedesign

42 kommuner fra hele landet søkte om å få delta i Gnist-programmet, der Lund, Vang og Lebesby kommune ble valgt ut til å gå videre. I dette webinaret vil kommunene dele sine erfaringer med å delta i programmet, og vinnerne av innovasjonskonkurransen presenterer sine forslag til løsninger på kommunene sine utfordringer. Vi får høre fra Gnist-programmet følgeforsker Anja Standal i Norconsult, med kommentarer fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Distriktssenteret. Avslutningsvis vil den nye runden av Gnist lanseres.

Gnist er et innovasjonsprogram for distriktskommuner hvor næringslivet inviteres til å løse konkrete utfordringer i kommuner knyttet til steds- og næringsutvikling. Løsningene skal baseres på lokale fortrinn, og samtidig demonstrere hvordan prinsippene i det nasjonale smartby-veikartet kan tas i bruk.

Stiftelsen DOGA, Design og arkitektur Norge og organisasjonen Nordic Edge er initiativtakere til programmet. Distriktssenteret er samarbeidspartner, sammen med Siva, Leverandørutviklingsprogrammet (LUP), Fylkeskommunene, Innovasjon Norge, KS, Siva, Travers og Urban Space Lab.