Fra stølsgrend til deltidsbygd og hytteby

Fritidsboliger og hyttefelt sprer seg med rekordfart i det norske fjellandskapet, ofte i sårbar natur. Årets Bylivkonferanse handler om hensynsfull arealforvaltning og verktøy for bærekraftig steds- og hytteutvikling i fjellområdene. Konferansen går av stabelen i oktober, og påmeldingen åpner i juni.

Meld deg på konferansen »

Bylivkonferansen 24. - 24. oktober 2022 banner

Hvilken betydning har fritidsbebyggelsen for samfunnsutviklingen i fjellområdene? Hva er natur- og klimavennlig stedsutvikling i hyttekommuner? Hvilke planverktøy kan brukes for å sikre en bærekraftig utvikling? Hvordan kan samspillet mellom fastboende og fritidsinnbyggere gjøre hyttekommunen mer attraktiv som bosted?

Disse problemstillingene er utgangspunkt for årets konferanse. Bylivkonferansen 2022 skal utforske hvordan planverktøy, strategier for stedsutvikling og innbyggerinvolvering kan være løsninger for fremtidens fritidsbebyggelse. Program og påmelding er klart i juni.

Konferansen vil presentere eksempler på hvordan arkitektur kan utfordre ideene våre om hva en hytte er og hvordan vi kan tilrettelegge for et mangfoldig hyttetilbud som også forvalter naturen på en klok måte.

I tillegg til plenumsforedrag og parallellsesjoner blir det befaringer. Få påfyll av matnyttig kunnskap og inspirasjon og bli med i den tverrfaglige diskusjonen!

Konferansen er relevant for grunneiere, utbyggere, eiendomsutviklere, politikere, studenter, planleggere, naturforvaltere, landskapsarkitekter og arkitekter og alle andre som jobber med eller interesserer seg for stedsutvikling i fjellområdene.

Les meir hjå Norske arkitekters landsforbund.

Om Bylivkonferansen

Bylivkonferansen blir arrangert av Norske arkitekters landsforbund i samarbeid med Distriktssenteret, Innlandet fylkeskommune og Øystre Slidre kommune.

Bylivkonferansen er en årlig konferanse om stedsutvikling i små og mellomstore byer og tettsteder som arrangeres av Bylivsenteret i Norske arkitekters landsforbund og Distriktssenteret i samarbeid med regionale og lokale aktører som fylkeskommuner og kommuner.

Konferansen har etablert seg som en av de mest nyttige og inspirerende for alle som er interessert i bærekraftig stedsutvikling i Norge.

Konferansen viser frem gode eksempler både vellykkede prosesser, gode fremtidsplaner og fysiske, arkitektoniske løsninger som bidrar til å styrke stedskvaliteter og identitet. Konferansen er også arena for presentasjon av de tre finalistene i Attraktiv by-prisen som deles ut av Kommunal- og distriktsdepartementet.

Stikkord: