Fagområde: Inkludering

Entreprenørskap blant innvandrere – streamet

Lunsjseminar med innlegg fra forskning og forvaltning. Det settes søkelys på det offentlige virkemiddelapparatet sin rolle og mulighet. Her finner du video og presentasjoner fra seminaret.

Video og presentasjoner fra seminaret

Se video fra hele seminaret

Innvandring, regional utvikling og entreprenørskap – Lise Hauge, KMD.

Flerkulturelle gründere – Aud Sanner, Innovasjon Norge.

Det offentliges rolle i utvikling av etablererveiledning for innvandrere – Ellen Torvik, IMDi.

Innvandrerentreprenørskap i Distrikts-Norge – Mai Camilla Munkejord, UiB og UiT

Entreprenørskap blant innvandrere bidrar til verdiskaping i Norge, og kan samtidig være viktig for nærhet til og deltakelse i både arbeidsmarked og lokalsamfunn. Kommunal- og moderniseringsdepartementet inviterer i samarbeid med blant annet Distriktssenteret og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) til et eget lunsjseminar om temaet.

Om seminaret

Maj Camilla Munkejord, forsker ved UniRokkansenteret i Bergen og Norges arktiske universitet (UiT) i Tromsø er en av innlederne. Munkejord vil dele erfaringer og betraktninger fra sin forskning på temaet. Innovasjon Norges og IMDis regionale etablererkontorer vil formidle sin erfaring og si noe om hva dette betyr for kommunen sin rolle som førstelinjetjeneste for entreprenørskap.

Målgruppe

Målgruppen for seminaret er i hovedsak  kommuner og fylkeskommuner, deres potensielle samarbeidspartnere og andre som er interessert i temaet entreprenørskap blant innvandrere.