Energetics 2018

Konferanse om flerkulturelt entreprenørskap, en arena for inspirasjon, innovasjon, kunnskap og kommunikasjon.

Presentasjoner fra Distriktssenterets sesjon

Se også artikler om inkludering av innvandrere i Distriktssenterets hefte Livskraftige lokalsamfunn.

Formålet med konferansen

  • Sette flerkulturell entreprenørskap mer tydelig på dagsorden
  • Utveksle erfaringer og innspill fra gründermiljøer
  • Vise talenter og rollemodeller blant flerkulturelle gründere
  • Utvikle fagmiljø og nettverk innen flerkulturell verdiskaping

Distriktssenteret ledet parallellsesjonen om kunnskap, verktøy og metoder for å fremme gründerskap blant innvandrere. Sesjonen handlet om hvordan næringsapparatet i fylkeskommuner og kommuner kan jobbe med flerkulturelt entreprenørskap. Vi vil óg vise hvordan kommunene i sin rolle som samfunnsutvikler og førstelinje for næringsutvikling gir innvandrere muligheter gjennom å satse på flerkulturelt entreprenørskap, og hjelp til å etablere egen virksomhet.

Arragngører

Konferansen ble arrangert av Norsk senter for flerkulturell verdiskaping i samarbeid med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Buskerud fylkeskommune og Distriktssenteret.

Stikkord: