Fagområde: Ung i Distrikts-Norge

Digitalt forskerverksted: Ung i Distrikts-Norge

Hva er sammenhengen mellom skole og utdanning, og unges motivasjon for å bo i distriktene? Vi inviterer til digitalt forskerverksted 16. februar kl 12:00

Ung jente i svart genser. Foto.

Foto: Vilde Øines Nybakken

Distriktssenteret har invitert ulike kompetansemiljø til å presentere forskning og erfaringer fra et nordisk til et lokalt perspektiv. Distriktssenteret ønsker å bidra til økt kunnskap om ungdom i Distrikts-Norge.

Program

12:00 – 12:10 Velkommen og introduksjon fra Distriktssenteret

12:10 – 12:25 Innlegg fra Mari Wøien Meijer, Nordregio: Rural ungdom i Norden

12:25 – 12:40 Innlegg fra Merete Labriola, NORCE: Ungt utenforskap i rurale strøk

12:40 – 12:45 Pause

12:45 – 13:00 Innlegg fra Unn-Doris K. Bæck, UIT: Distriktsungdom – det urbane ethos, distriktsskolens utilstrekkelighet og learning to leave

13:00 – 13:15 Innlegg fra Trond Hallgeir Buland, Samforsk NTNU: Karriereveiledning – også distriktspolitikk. Samskapt karrierelæring for unge i distriktet

13:15 – 13:25 Oppspill fra Tonje Bjerkan, Nordfjordakademiet: Jakta på Superkreftene – frå barnehage til arbeidsliv.

13:25 – 13:35 Pause

13:35 – 14:30 Gruppearbeid i 3 grupper:

  1. Grunnskolen i distriktene
  2. Utenforskap i distriktene
  3. Samarbeid skole og arbeidsliv i distriktene

14:30 – 14:50 Kort oppsummering i plenum fra gruppene

14:50 – 15:00 Veien videre

Målgruppe

Verkstedet er relevant for de som jobber i utdannings- og kunnskapsorganisasjoner, forebygging av ungt utenforskap og rekruttering av arbeidskraft i distriktskommuner. Påmelding er åpen for alle som vil melde seg på.

På Teams

Verkstedet vil gå på Teams, og lenke til Teams-møtet vil bli sendt ut dagen før.

Påmelding

Påmeldingsfristen har gått ut.

Stikkord: