Byregionprogrammet – andre nettverkssamling

Andre nettverkssamling ble avviklet 3. – 4. november på Stjørdal. Fokus var på avslutningen av fase 1 og valg av tema som kan bidra til å løfte vekstpotensialet i byregionene. Her kan du se videoer, lysark og bilder fra samlingen.

Fase 2 av Byregionprogrammet

Bjørn Barvik – avdelingsdirektør i Kommunal og moderniseringsdepartementet
Kristin Lind – prosjektleder for Byregionprogrammet i KMD
Adelingsdirektør Bjørn Barvik og Kristin Lind, prosjektleder for Byregionprogrammet i Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjør rede for mål, rammer og kriterier for fase 2 av Byregionprogrammet. Lysark Barvik. Lysark Lind.


På jakt etter vekstkultur i Danmark

Bjarne E Jensen – direktør RegLab
Å støtte opp om vekst og utvikling handler ikke kun om politikk, program og initiativ, men også om vekstkultur. Bjarne E Jensen forklarer begrepet og gir tre eksempler fra Danmark. Lysark er etter foredraget oppdatert med forklaring til de 6 vekstkulturene.


By og omland i Norge – er byene kilder til vekst?

Jens Fredrik Skogstrøm – Menon
Et kart over den økonomiske aktiviteten i byene og deres omland. Lysark.


Hva kjennetegner god samhandling?

Aase Marthe Horringmo og Jon Knudsen – Oxford Research
Oxford Research viser hva som kjennetegner godt samarbeid, og gir i tillegg tips om 10 steg for godt samarbeid. Lysark. Oxford Research har akkurat gjennomført litteraturstudien «Kommunalt samarbeid på næringsfeltet«.


Paneldebatt: Regional vekst er målet – hva er midlet?

Debattleder: Ragnvald Storvoll – Dyrøyseminaret
Fag- og forskersiden møter praktikersiden. Både forskere og praktikere fra byregionene blir utfordret av debattelder til å gi ett godt råd hver til tre ulike utfordringer.

Deltakere i debatten: Bjarne Jensen – RegLab Danmark, Jens Fredrik Skogstrøm – Menon, Jon P. Knudsen – Oxford research, Eli Bryhni – Hamarregionen, Grete Kristoffersen – Salten og Karl Erik Lohr – Listerregionen.


Øvrige videoer, lysark og bilder fra samlingen

Andre dokument fra nettverkssamlingen

Hovedtema

  • Hvordan komme fra samfunnsanalyse til omforente valg av tema for å styrke byregionenes vekstkraft?
  • Innretning fase 2 av Byregionprogrammet

Ta gjerne kontakt med seniorrådgiver Aina Sofie Brox derom du har spørsmål om samlingen.