Fagområde: Stedsutvikling

Bylivkonferansen 2021

Årets bylivskonferanse tek utgangspunkt i regjeringas nasjonale strategi for bærekraftig utvikling, og strategiar for småbyar, fjell og innland. Hald av dagane 3. og 4. november!

Foto: Simen Løvgren

Bylivkonferansen har etablert seg som ein viktig møteplass for alle som er interesserte i berekraftig by- og tettstadutvikling. Målet med konferansen er blant anna å dele gode eksempel og erfaringar frå vellukka prosessar, planar og fysiske, arkitektoniske løysingar som bidreg til å styrke kvalitet og identitet. Berekraft er eit gjennomgåande tema.

Konferansen går av stabelen 3.– 4. november, og er digital. Her finn du komplett program.

Unders årest utgåve av Bylivkonferansen får du mellom anna ein presentasjon av finalistane til Attraktiv by-prisen, Statens pris for bærekraftig by- og stadutvikling 2021: Henningsvær, bydelen Saupstad/Kolstad i Trondheim og ikkje minst vinnaren Skien/Porsgrunn-samarbeidet.

Konferansen blir opna av Marit Mellingen, direktør i Distriktssenteret, og Camilla Moneta, fagsjef Norske arkitekter landsforbund.

Bylivkonferansen blir arrangert av Bylivsenteret i Norske arkitekters landsforbund, i samarbeid med Distriktssenteret.