BYLIVkonferansen 2020

Samspillets kunst – hvordan får vi til bedre samspill i by- og stedsutviklingen? 22. og 23. oktober kan du bli med i diskusjonen på BYLIVkonferansen 2020 – du kan delta fysisk eller via nett.

Flyfoto Narvik

Kan man også være lykkelig som liten? Og hvordan kan vi få til bedre samspill og inkluderende stedsutviklingsprosesser, både innad i kommuner og i regioner som helhet?

På BYLIVkonferansen 2020 deltar mindre og mellomstore byer og tettsteder som går foran og viser vei. Her er bl.a også Ove Jakobsen, professor ved Nord Universitet, som deler sine tanker om bærekraftig og attraktiv by- og stedsutvikling.

Juryen for Attraktiv by, Statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling, tar også turen sammen med tidligere finalister og vinnere.

Målgruppe

BYLivkonferansen er relevant for alle som jobber med stedsutvikling i privat eller offentlig sektor, og alle som bidrar til den levende, bærekraftige byen gjennom private initiativ og frivillig arbeid. Konferansen er åpen for inntil 200 deltakere. I tillegg vil det være mulig å kjøpe digital billett, enkeltbillett eller gruppebillett.

Les mer om program og påmelding hos BYLIVsenteret.

BYLIVkonferansen 2020 arrangeres av BYLIVsenteret, i Norske arkitekters landsforbund, i samarbeid med Nordland fylkeskommune og Narvik kommune. Distriktssenteret og Kommunal- og moderniseringsdepartementet er viktige bidragsytere.

Stikkord: