Fagområde: Stedsutvikling

BYLIVkonferansen 2018 i Ulsteinvik

Byliv, arbeidsliv, kvardagsliv. Korleis kombinere dette, slik at vi får til gode sentrumsområde? Kva har næringslivet å vinne på å engasjere seg i stadutviklinga? Dette var tema på BYLIVkonferansen 2018 17. – 18. oktober i Ulsteinvik.

På konferansen deltok mellom andre Torbjørn Wekre fra Distiktssenteret med innlegget Tillitsfullt samarbeid skaper god nærings- og stedsutvikling.

Konferansen vart arrangert av BYLIVsenteret og Møre og Romsdal fylkeskommune.

Sittegruppe i bibliotek. Foto.

Foto: Per Eide Studio

Stikkord: