Fagområde: Stedsutvikling

BY PÅ LIVET – strategier for bærekraftig stedsutvikling

Årets BYLIVkonferanse handler om hvordan vi sammen kan utvikle gode hverdagsbyer og opplevelsesbyer.

Meld deg på konferansen »

Folkemengde. Foto.

Alle kommuner ønsker seg vitale og levende sentrumskjerner, men langt fra alle lykkes. På BYLIVkonferansen 2019 møter du noen av byene og aktørene som har kommet lengst i arbeidet med bærekraftig sentrumsutvikling

Hvordan utvikle byer og steder som livsarena, møteplass og identitetsbærer? Utviklingskraften ligger i et tett samspill mellom kommune, næringsliv, kulturaktører og frivillighet. Hvordan kommuner og byer jobber strategisk med byledelse og samspillskultur lærer du mer om på årets bylivskonferanse. Her blir det inspirerende foredrag fra lokale og nasjonale aktører, og aktiv deltakelse i verksteder, kurs og befaringer.

BYLIVkonferansen er et viktig møtested for alle som jobber med by- og stedsutvikling, både i det offentlige og private, som politiker eller gjennom private initiativ og frivillig arbeid.

BYLIVkonferansen 2019 arrangeres av BYLIVsenteret og Vestfold fylkeskommune, i samarbeid med Tønsberg kommune og Tønsberg sentrum.