Fagområde: Bolig og bomiljø

Boliger fra fortiden er boliger for fremtiden 2023

Konferansen er for deg som jobber med utvikling og drift av boliger i kommunene. Programmet er derfor fylt med innhold som du kan ta i bruk i din hverdag.

Bilde av boligblokker og tekst med dato for arrangementet.Logoene til samarbeidspartnerene Oslo kommune, Kommunal- og distriktsdepartementet, Senteret for et aldersvennlig Norge, Husbanken, Trondheim kommune, NBBL, Distriktssenteret og KS

En rekke kommuner vil dele erfaringer om hvordan de tar tak i utfordringer, for eksempel med nok og gode boliger for eldre, og løser disse på den praktiske og innovative måten som bare kommuner kan. Noen utfordringer og løsninger er like for alle kommuner, andre er ulike for by- og distriktskommuner. Konferansen skal dekke begge deler.

Er du opptatt av juridiske tema, så har vi et eget spor for deg. Det er fylt med praktiske løsninger på hvordan du jobber med lov og forskrift. Denne delen kan også følges digitalt hvis du ikke har mulighet til å delta fysisk.

Distriktssenteret er en av mange partnere som er medarrangør.

Vi ønsker velkommen til en konferanse hvor du som er ansvarlig for utvikling og drift av kommunale boliger blir oppdatert, får faglig påfyll og deler kunnskap med kollegaer fra andre kommuner i hele landet. På kvelden byr vi på god mat og samles rundt shuffleboardene.

Vi gleder oss til å se deg i Oslo i april.