Nettverkssamling – Byregionprogrammet fase 2

Her finn du videoar og lysark frå innlegga under Byregionprogrammet si nettverkssamling 2. og 3. februar 2016. Videoar blir lagt ut fortløpande. Programmet og deltakarliste for samlinga ligg under videoane.

Er du prosjektleiar i Byregionprogrammet? Her er videoar og presentasjonar frå prosjektleiarsamlinga.

Kva forventar KMD av byregionane?
Bjørn Barvik, avdelingsdirektør KMD


Lysark Barvik

Samarbeid mellom by og omland for å skape regional vekst
Gro Sandkjær Hanssen og Hege Hofstad, NIBR


Lysark Hanssen og Hofstad

Gjøvikregionens SINTEF-cluster
Bjørn Fauchald, rådmann Vestre Toten, Geir Ringen, forskingssjef Sintef Raufoss.


Lysark Faucald og Ringen

Framtidas region – trendar og utviklingstrekk
Ståle Økland, forfattar og trendforskar


Lysark Økland

Sjå óg videoar frå kunnskapsmøta

Program

Deltakarliste

TIRSDAG 2. FEBRUAR
09:00-11:30Opent hus - muligheit for uformelle møter mellom byregiongrupper eller i eiga byregiongruppe.
Registrering og kaffi.
11:30-12:30Lunsj
12:30-12:35"Velkomen til nettverkssamling" - Halvor Holmli, direktør Distriktssenteret
12:35-12:45Plan og gjennomføring av samlinga - Aina Sofie Brox og Steinar Fredheim, Distriktssenteret
12:45-13:05Kva forventar KMD av byregionane? - Bjørn Barvik, avdelingsdirektør KMD
13:05-13:55Samarbeid mellom by og omland for å skape regional vekst - Gro Sandkjær Hanssen og Hege Hofstad, NIBR
13:55-14:10Pause
14:10-16:00
Parallelle sesjonar med faglege innleiingar og arbeidsverkstad
Sesjon A
Rom: Luftrommet 1og 2
Innovasjon gjennom samarbeid mellom offentleg sektor og næringslivet.
Eksempel:
Gjøvikregionens SINTEF-cluster - Bjørn Fauchald, rådmann Vestre Toten, Geir Ringen, forskingssjef Sintef Raufoss.

Tønsbergregionens Gründerhus - Øystein Sandtrø, nøæringssjef Tønsberg kommune.
Sesjon B
Rom: Termial 5
Tillitsskapande arbeid som fremmer samarbeid og regional utvikling - kva er dei gode grepa?
Innleiing:
Tillit i nettverk - Helge Svare, forskingsleiar Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA
Eg + dykk = oss? - Solveig Vestenfor, ordførar i Ål.

Gruppearbeid: Å bygge tillit
Sesjon C
Rom: Terminal 2 og 3
Frå fakta og analyse til handling. Erfaringsbaserte anbefalingar i dagens kontekst - Ole Berrefjord, Berrefjord og Thomassen AS.
16:00-16:15Pause
16:15 - ...Møtetid for byregionane: Bruk tida til avtalte eller uformelle møter med andre regionar, eller arbeidsmøte i eigen region. Kaffi, ein matbit og møterom tilgjengeleg.
20:00Middag
ONSDAG 3. FEBRUAR
08:30-08:45Velkomen til dag to
08:45-10:00
og
10:15-11:30
Kunnskapsmøter med faglig innleiing og arbeidsverkstad.
Parallelle sesjonar der 10 byregionar deler sine erfaringar. Du får høve til å stille spørsmål og reflektere saman med andre over korleis din byregion kan dra nytte av denne kunnskapen i eige byregionprosjekt.
Du kan melde deg på fem ulike tema: Næringsutvikling, strategisk næringsplan, infrastrukturprosjekt , stadutvikling, kompetanse og arbeidskraft.

Sjå presentasjonar frå kunnskapsmøta
11:30–12:30Lunsj
12:30-14:00Arbeid i eiga byregiongruppe
14:00-14:45"Framtidas region - trendar og utviklingstrekk" - Ståle Økland, forfattar og trendforskar.
14:45-15:00Plenum: Oppsummering og vegen vidare.