Agenda 2030: Workshops & matchmaking for nordiske kommuner i Stockholm

Nordregio inviterer nordiske kommuner til å dele erfaringer fra sitt arbeid med implementeringen av FNs bærekraftsmål. Her kan du lære av andre, enten du akkurat har startet eller kommet godt i gang.

FNs Bærekraftsmål

Dette er et 2-dagers arrangement, lunsj til lunsj, med praktiske verksteder, nettverksbygging og «matchmaking-aktiviteter». Målet er å ta arbeidet med FNs bærekraftsmål til neste nivå gjennom såkalt peer-to-peer læring, eller likemannslæring.

Det er gratis å delta og reiserefusjon er tilgjengelig for kommuner som deltar i matchmaking aktiviteter. Målgruppe for arrangementet er alle tilsatte og politikere som jobber med bærekraft i kommunen.

Språk: Engelsk

Dette er oppstart for en serie tilrettelagte peer-to-peer arbeidsøkter som er planlagt i 2023. Parene og gruppene som dannes i løpet av arrangementet, vil fortsette læringsprosessen gjennom 3 påfølgende økter.

  • Matchmaking økt 1 (14.oktober, Stockholm): Utfordringer og behov for støtte. Lage et veikart med milepæler for en felles læringsprosess.
  • Matchmaking-økter 2-3 (Vinter + Vår 2023, digitalt): Samarbeidet fortsetter – læring og justering av testede verktøy og tilnærminger, oppfølging av milepælene og identifisering av utfordringer og fremgang.
  • Matchmaking økt 4 (Høst 2023): Oppfølging og eventuelt re-evaluering av milepælene. (Hvis kommunene ønsker å møtes personlig kan de søke om ekstra reisestipend).

Programmet vil bli oppdatert i løpet av september.

Les mer om arrangementet hos Nordregio