Utlysning – Kommunen og nærbutikken: resultat, erfaringer og læringsverdi

Distriktssenteret lyser ut utredningsoppdrag knyttet til prosjektet Kommunen og nærbutikken. Frist for å levere tilbud er 1. juli kl 09:00.

Seks kommuner og 11 nærbutikker i Sogn og Fjordane deltar i det nasjonale prosjektet Kommunen og nærbutikken, som har som mål å utvikle butikken som lokalt servicesenter.

Prosjektet avsluttes i 2019, og Distriktssenteret ønsker å formidle resultat, erfaringer og læring fra prosjektet til kommuner i hele landet.

Vi ønsker derfor bistand til å hente inn, sammenstille, drøfte og løfte fram resultat og erfaringer som har lærings- og overføringsverdi. Frist for å sende inn tilbud er 1. juli kl 09:00.

Send inn tilbud via Doffin

Bilete av ein butikk.

Joker Skaland på Senja er ein av 580 Merkur-butikkar.
Foto: Dan-Erik Aggvin/Distriktssenteret