Utlysning – følgeforskning av Veiledningspiloten

Distriktssenteret lyser ut oppdrag om følgeforskning av prosjektet Veiledningspiloten. Prosjektet skal gå i 3 faser fra september 2020 til april 2022. Send tilbud innen 25. august kl 12:00.

Veiledningspiloten er et samarbeidsprosjekt Distriktssenteret har etablert sammen med 3 fylkeskommuner og 14 kommuner. Målet med prosjektet er å styrke Distriktssenteret overfor både distriktskommunene og fylkeskommunene.

Hensikten med følgeforskningen er tredelt:

  1. Å tilføre kommunene, fylkeskommunene og Distriktssenteret kunnskap underveis.
  2. Å sammenstille og formidle resultater og brukereffekter.
  3. Å komme med en anbefalt modell/metode for hvordan Distriktssenteret og fylkeskommunene kan bruke kunnskapen og erfaringen fra Veiledningspiloten til å styrke samfunnsutviklingsarbeidet i distriktskommunene.

Les mer og send tilbud via doffin.no innen 25. august

Stikkord: