Fagområde: Samfunnsplanlegging

Utlysning: Bedre samfunnsutvikling gjennom forenkling av kommuneplanleggingen

Distriktssenteret lyser ut oppdrag som har som mål å forenkle planprosesser i de minste kommunene. En del av oppdraget er å tilpasse og forbedre fylkeskommunenes og Distriktssenterets veiledning av de minste kommunenes arbeid med samfunnsplanlegging. Frist: 2. desember.

Oppdraget inngår som en del av et samarbeidsprosjekt mellom Distriktssenteret, Nordland fylkeskommune og Trøndelag fylkeskommune kalt Distriktskommune 3.0. Det handler om hvordan de minste kommunene kan bruke kommuneplanens samfunnsdel som et effektivt verktøy. Prosjektet har oppstart 2020 og avsluttes i 2023. Fylkeskommunene rekrutterer til sammen 4-6 pilotkommuner mindre enn 2500 innbyggere i Nordland og Trøndelag.

Problemstillinger

  • Hvordan kan kommuneplanleggingen med vekt på planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel gjøres på en effektiv måte i de minste kommunene?
  • Hvordan kan samfunnsplanleggingen ha effekt i de minste kommunene?
  • Hvordan kan de minste kommunene samskape med innbyggere, næringsliv og frivillighet for å skape et livskraftig lokalsamfunn, og hvordan kan fylkeskommunene og Distriktssenteret bistå dem i det?
  • Hva bidrar til implementering av kunnskap om lokal samfunnsutvikling i de minste kommunene?

Send inn tilbud via doffin.no innen 2. desember