Fagområde: Bolig og bomiljø

Utlysning: Aldersvennlige boliger og bomiljø i distriktskommuner – prosjektstøtte læringsnettverk og dokumentasjon

Distriktssenteret og Husbanken lyser ut oppdrag om bistand til prosess, dokumentasjon og tilrettelegging. Svarfrist: 19. desember 2019.

Oppdragets formål er å bidra til god tilrettelegging og gjennomføring av læringsprosesser, dokumentasjon og kunnskapssammenstilling, i prosjektet “Aldersvennlige boliger og bomiljø i distriktskommuner” som går fra 2019 til 2022. Oppfølging av et læringsnettverk vil være sentralt i arbeidet.

Oppsummert består oppdraget av bidrag til følgende deler:

  • Bistå med å designe læringsprosess – faglig ramme for nettverket
  • Sammen med oppdragsgiver forberede og gjennomføre 2-3 årlige nettverkssamlinger i perioden mars 2020 – august 2022. Det skal gjennomføres 1 fysisk samling for alle kommunene hvert år, mens de andre samlingene vil bli gjennomført via webinar.
  • Dokumentere og sammenstille læringsprosesser i og mellom samlinger
  • Bidra i videreutviklingen av læringsprosesser underveis
  • Dokumentere læringsprosesser fra enkeltkommuner i nettverket
  • Sammen med oppdragsgiver forberede faglig innhold og gjennomføre oppstartsseminar, underveisseminar og avslutningskonferanse
  • Oppsummere læringsprosesser og erfaringer fra nettverket i faglig rapport/hefte

Send inn tilbud via doffin.no innen 19. desember