Ledig stilling: samfunnsengasjert seniorrådgiver

Til avdelingen i Alstahaug trenger vi en folkelig, kompetent og engasjert seniorrådgiver i 100 % fast stilling.

Gjennom utdanning, arbeid og annet engasjement har du opparbeidet deg erfaring som gjør at du har mye kunnskap om lokalt og regionalt utviklingsarbeid. Du har erfaring fra offentlig forvaltning og utviklingsarbeid, primært fra kommunesektoren. Du liker å møte kommunen på deres hjemmebane, du lytter og forstår hvilke råd og innspill de har behov for. Du er vant til å lese faglitteratur, rapporter og utredninger og bruker disse i eget arbeid. I tillegg til å forstå både forskning og andres praktiske erfaringer, har du godt overblikk og et øye for sammenhenger. Du kan formulere disse som enkle og klare budskap kommunene forstår og kan bruke i sitt utviklingsarbeid. Du er flink til å bygge, ta vare på og bruke gode relasjoner og nettverk.

Har du lyst å bli med på et engasjert lag sammen med kompetente og folkelige medarbeidere? Send søknad med CV til [email protected] innen 1. januar 2019. Intervjuer vil bli gjennomført 9. – 10. januar.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning og relevant erfaring
 • Erfaring med å formidle kunnskap på en lettfattelig måte som gjør at mottakeren forstår og bruker den
 • Erfaring med å legge til rette for utviklingsprosesser

For å lykkes i stillingen er du

 • glad i å omgås folk
 • strukturert, analytisk og har stor arbeidskapasitet
 • selvstendig samtidig som du har meget gode samarbeidsevner
 • flink til å prioritere og har gjennomføringsevne
 • flink til å få andre til å forstå og ta i bruk kunnskap

Våre arbeidsoppgaver

Vi gir kommuner kunnskap de trenger for å være gode samfunnsutviklere gjennom å

 • ha oversikt over erfarings- og forskningsbasert kunnskap om lokal samfunnsutvikling
 • kartlegge erfaringer og kunnskap i kommuner, bestille ny forskning og kombinere erfaring og forskning til ny kunnskap som skal være nyttig for kommuner
 • gi råd og veiledning i kommunale eller regionale utviklingsprosesser
 • utvikle verktøy, prosesser, metoder og rapporter
 • lage og holde foredrag, som webinarer og på andre formidlingsarenaer
 • utvikle digitale og trykte formidlingsprodukter
 • koble fag, folk og organisasjoner for å etablere samhandling og samarbeid

Distriktssenteret er et nasjonalt, statlig kompetansesenter. Vi har kunnskap kommunene har nytte av når de planlegger, gjennomfører og evaluerer utviklingsarbeid som skal gjøre kommunen til et godt sted å bo, besøke og jobbe i. Fra 2019 forvalter vi også Merkur-programmet som gir tilskudd og kompetanspåfyll til distriktsbutikker. Vi er 25 engasjerte og framoverlente kollegaer i Alstahaug, Sogndal og Steinkjer.

Noen av våre kvaliteter

 • et faglig sterkt, engasjert og inkluderende arbeidsmiljø
 • utfordrende arbeidsoppgaver der du får arbeide med både kommuner, fylkeskommuner, departement og andre utviklingsaktører.
 • framtidsretta kunnskapsorganisasjon med utstrakt bruk av videokonferanse og digitale løsninger
 • fleksibel arbeidstid tilpasset ulike livsfaser
 • lønn etter kvalifikasjoner, pensjons- og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik bakgrunn, utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentlighetsloven §25 andre avsnitt). Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du blir imidlertid varslet dersom offentlighetsloven ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon.

Avdelingen i Alstahaug leier lokaler i kommunes rådhus i Sandnessjøen.

Dersom du har spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med avdelingsleder Ingvill Dahl.

Syklist i forgrunnen, utsikt over havet i bakgrunnen

Foto: Halvor Hilmersen