Prosjektledersamling i Byregionprogrammet

Prosjektlederne i Byregionprogammet samles i Haugesund for kunnskapspåfyll og erfaringsutveksling. Invitasjon til påmelding sendes ut til prosjektlederne medio september.

Det faglige innholdet vil vare ca til kl 16:30. Etter faglig program blir det bedriftsbesøk og felles middag. Komplett program med innhold og tidspunkt er under utarbeiding.